Girls Junior Varsity Field Hockey vs Northwest # – 6

6 - 0